AGV

Klik her for medlems adgangAGV er en selvsupplerende selskablig forening bestående af pt. 9 personer.

AGV blev stiftet i 1987 på initiativ af Peter Kruuse og bestod fra straten af 12 personer, der havde haft tilknytning til Håndboldklubben A.I.K.

Peter Kruuse
Formand og æresmedlem


Personkredsen, der kan komme på tale som medlem af AGV, er senere udvidet til også at omfatte personer, der har eller har haft tilknytning til OH77.

AGV afholder møde 2 gange årligt, nemlig en sommersamling og en generalforsamling.


Sommersamlingen afholdes typisk sidst i maj eller først i juni, hvor årets arrangementudvalg har rådighed over og frit kan bestemme sommersamlingsdøgnets forløb.

Generalforsamlingen afholdes den næstsidste fredag i oktober kl. 18.30 i vores "klubhus". Her bestemmes bl.a. hvornår næste års sommersamling og generalforsamling afholdes, samtidig nedsættes udvalget der skal arrangerer sommersamlingen.